Akademik Eğitim Etkinliği

Akademik eğitim etkinliği (Event on Education, EoE), BEST tarafından eğitim alanında ve ilgili alanlarda önceden belirlenmiş konular hakkında mühendislik öğrencilerinin görüş bildirdiği, tartıştığı ve bilgi birikimlerini sunduğu akademik bir etkinliktir. Akademik eğitim etkinliği 25 yıldır BEST ve BEST Eğitim komitesi (EduCo) tarafından Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde öğrencileri, akademisyenleri ve şirket yetkililerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Bu etkinliğimiz kapsamında yerel profesörlerin yanında Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden akademisyenler ve konunun uzmanları Ankara’da toplanacak ve bilgi birikimlerini öğrencilerle paylaşacaklardır. Avrupa çapında 25 öğrenci akademik ve sosyal yetkinliklerine göre seçilip “Efektif Öğretme ve Öğrenme + Sınıf ve Kurs Organizasyonu” başlığında oturumlara katılıp görüş ve önerilerini akademisyenler ve şirket yetkilileri ile paylaşacak, etkinlik sonunda bu girdiler raporlaştırılıp BEST Eğitim Komitesi (EduCo) tarafından Avrupa Mühendislik Eğitimi (EEE) başta olmak üzere Avrupa’nın eğitim ile ilgili üst düzey kurumlarına iletilecektir.

Böylece Avrupa eğitim sistemi üzerine bu sistemin gerçek muhatabı olan öğrencilerin fikirleri ve önerilerinin sistemi şekillendirenlere ulaştırılması ve değerlendirmeye alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır.