BEST Ankara Alumni Meeting (BAM)

BEST Ankara Alumni Meeting, BEST Ankara’nın eski üyeleri ile yeni üyelerini bir araya getirmek, aralarında köprü kurmak, nesilden nesile arkadaşlık kurabilmek ve tecrübe aktarabilmek amacıyla ilk kez BEST Ankara’nın kuruluşunun 12. yılında 19 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

Alumni üyeler, BEST Ankara’da zamanında bugünlere ulaşmamızda aktif rol almış ama mezuniyet gibi sebeplerle daha fazla aktif olamayan üyelerimizdir. BAM ile beraber, eski üyelerimizi yeni üyelerimizle tanıştırıp onların tecrübelerini ve hikayelerini kendi ağızlarından dinleme şansı elde ediyoruz. BEST’in sadece okurken sürmediğini, mezuniyetten sonra da bağların hiçbir zaman kopmadığını gösteren bu etkinlik ile bütün üyelerimizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Alumnilerimizi sadece eski üye değil, birer akıl hocası olarak görüyoruz.